субота, 30 листопада 2013 р.

"БЕРКУТ" - МАНКУРТИ ЧИ ЛЮДИ?

Січеслав (Дніпропетровськ).: "БЕРКУТ" - МАНКУРТИ ЧИ ЛЮДИ?: Мені, генерал-лейтенанту міліції, котрий віддав служінню в МВС 36 років, гірко й соромно за події, що відбулися вночі на Майда...

пʼятниця, 22 листопада 2013 р.

середа, 20 листопада 2013 р.

КОЗАЦЬКА НАЦІЯ - КОЗАЦЬКИЙ НАРОД! Графа національність у вашому пашпорті маєє бути.Рекомендації правника.

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДЕ - ГРОМАДЯНИ ВСІХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ! Шукаємо в паспорті громадянина графу - НАЦІОНАЛЬНІСТЬ, якщо не знайшли мерщій з заявою у міграційну службу! 
_______________________                                                                     Відділ управління Державної міграційної служби України в в


                                                                                                                                               _______________________________області


                                                                                                                    що розташоване за адресою: __________ м. 

__________________ ,_                                                                                                                                            ___________ області,

                                                                                                                          _________________________________________ 

                                                                                                                                Заявника (ці) : громадянина (ки) України , 

                                                                                                                        _________________          

                                                                                                                            ______________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                що мешкає за адресою: ______________________ 

                                                                                                                                  ______________________ , ____________ області,                                                                                                                            вул._________________ , буд. _________ кв._____ 

                                                                                                                            тел._____________ 


                         Я ,


________________________________________________________ ,маю ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ,


 Серії ____________ №__________________ , виданий “____”______________ ____________ року _________________________ МВ УМВС України в ___________________________________ області . Я, як представник ______________- нації, маю особистеприродне право на індивідуальність, яке надано мені від народження та гарантоване першим та другим реченням Преамбули

,

 ст.11 Конституції України та ст.300 Цивільного кодексу України , якими встановлено : 1.” Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення” ( перше та друге речення Преамбули Конституції України ); 2. “Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України” ( ст.11 Конституції України ). 3.”Фізична особа має право на індивідуальність. Фізична
 особа має право на збереження своєї національної, культурної, ... мовної самобутності, а також право на вільний вибір форм
 та способів прояву своєї індивідуальності, якщо вони не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства
( ст. 300 Цивільного кодексу України ). Статтею 1. ЗУ “Про громадянство України “ визначано поняття «громадянство
України» , як правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках 

.


Документом, що підтверджує громадянство України за ст.5 ЗУ “Про громадянство України” визначено - паспорт громадянина 


України . У моєму паспорті ГРОМАДЯНИНА (КИ) УКРАЇНИ ___________________________________
_______________________________________________________________,відсутня індивідуальна інформація про
 приналежність _________________________________________________ ( прізвище , ім,я , по-батькові заявника )
до представників ____________________ НАЦІЇ, держави Унітарна республіка Україна ( далі держава УКРАЇНА ).
 Те ,що я є представником ___________________________НАЦІЇ , держави УКРАЇНА , свідчить і моє Свідоцтво про народження 


“_____”____________ _____________року , ________________________________________________________________________________________ (прізвище, ім,я,по

-


батькові заявника (ці) ) , Серія________ №__________________ від “_____”_________________ ___________ року, виданого
 за місцем реєстрації с.________________________ , ___________________ району ,________________________ області, в
 якому вказано індивідуальну приналежність моїх батьків до ________________ НАЦІЇ ,________________________________________________________________________________________ ( прізвище ,ім,я , по-
батькові батька заявника) - записом ____________________ ( про національність ) та ______________________________________________________________ ( прізвище ,ім,я , по-батькові матері заявника ) -

записом ______________( про національність ) . Відповідний запис до книги реєстрації актів про народження внесено за №___________ від “____” ______________ ________ року. За Свідоцтвом про шлюб ____________________________ РАКС____________________________________ області від “ _____” ___________________ року Серія ___________ № _____________________ , ___________________________________________ ( прізвище ,ім,я , по-батькові заявниці до шлюбу )
 , змінила своє прізвище на ________________________________________________________________________________________ ( прізвище ,ім,я , по-
батькові заявниці після шлюбу ) та після цього отримала паспорт Серії___________ №___________________ , виданий
“____”______________ року __________________________ МВ УМВС України в ____________________ області ,
 ГРОМАДЯНКИ УКРАЇНИ . На підставі п.2 ч.4 та п.8 ч.6 Постанови Верховної ради України “Про затвердження положень про паспорт

громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон” від 26 червня 1992 року N 2503-XII,якими

 встановлено ,що до паспорта можна вносити додаткову інформацію на вклеюваних аркушах та до паспорта можна вносити

 записи передбачені законодавчими актами України . Відповідно до вищезазначеного та керуючись .2 ч.4 та п.8 ч.6

Постанови Верховної ради України “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт
 громадянина України для виїзду за кордон” від 26 червня 1992 року N 2503-XII, ст.300 ЦК України та першим та другим
 реченням Преамбули Конституції України ПРОШУ: 1. внести на підставі свідоцтва про народження Серія _________ 

№_______________ від “_______”___________ ________ року до паспорта Серії ______ №_______________, виданого “______”___________ ________ року __________________________ МВ УМВС України в ________________________ області , ГРОМАДЯНИНА (НКИ) УКРАЇНИ , 
\_______________________________________________________________________________________ , наступні додаткові відомості: “ НАЦІОНАЛЬНІСТЬ - ________________________ ”. 2. Призначити та повідомити мене про час та дату внесення додаткових відомостей про національність до паспорта 


ГРОМАДЯНИНА (НКИ) УКРАЇНИ 

__________________ ____________________________________________(прізвище,ім,я,по-батькові заявника (ці) ) . Додатки:

 1.Копія Свідоцтва про народження “_____”___________ __________________ року 


___________________________________________________________________________________, (прізвище, ім,я,по-батькові заявника (ці) ) Серія __________ №_______________________ від “____”_______________ ____________ року, виданого за 
місцем реєстрації с. ________________________ , ______________________________ району ,______________________ 
області, в якому вказано індивідуальну приналежність моїх батьків: батька -__________ ( національність )
________________________________________________________ та матері- ___________ ( національність )
_______________________________________________ — 1 аркуш; 2 Копія Свідоцтва про шлюб______________________________ РАКС _______________________________________ області від “_____”___________ _________ року Серія ___________ № _______________ , яким змінено прізвище ____________________________________________________________________________________ ( прізвище ,ім,я , по-батькові заявниці до шлюбу )на _________________________________ ________________________________ ( прізвище ,ім,я, по-батькові заявниці після шлюбу ) — 1 аркуш. “___”___________ 2012р. _____________________ ( прізвище, імя, по-батькові) 2

вівторок, 19 листопада 2013 р.

КОЗАЦЬКИЙ ОДЯГ ВІД "ОТАМАН"

Доньку Горліса-Горського збираються депортувати з ...

Блог Назара Обідзінського: Доньку Горліса-Горського збираються депортувати з ...: Ось таким ми пам'ятаємо українського військового і громадського діяча, письменника, старшину армії УНР Юрія Городянина-Лісовського, а...

Запрошую до груп по історії християнства в Україні...

Січеслав (Дніпропетровськ).: Запрошую до груп по історії християнства в Україні...: От кого: Віталій Нероба Тема: ... Сообщение: Запрошую до груп по історії християнства в Україні та Білорусі http://vk.com/dorogamy_hry...

понеділок, 18 листопада 2013 р.

Погляд з козацького краю(Дніпро).: Вятрович про співпрацю ОУН та євреєв проти КГБ

Погляд з козацького краю(Дніпро).: Вятрович про співпрацю ОУН та євреєв проти КГБ: Вятрович про співпрацю ОУН та євреєв проти КГБ Відтворити все     1:02:49 1 Вятрович про співпрацю ОУН та євреєв прот...

Казаки России требуют перекроить Кавказ


Атаманы считают, что нынешняя система деления государства привела к появлению этнических анклавов в регионах


Казаки требуют перекроить Кавказ  Обращения казачества к президенту предварительно обсуждались Атаманским советом. Фото Анатолия Григорьева
Сразу три жестких обращения к президенту Владимиру Путину решили отправить сегодня атаманы Кавказской казачьей линии вольных казаков юга России. Атаманы требуют изменить конфигурацию двух федеральных округов – Южного (ЮФО) и Северо-Кавказского (СКФО) так, чтобы «территория Ставропольского края перестала быть резервной зоной для больной экономики соседей по СКФО и не стала расширяющимся плацдармом террористической активности в регионе».
Основные положения обращения к главе государства обсуждались в октябре в станице Каневской (Краснодарский край) на совете атаманов Кавказской казачьей линии, на который прибыли казачьи лидеры не только Северного Кавказа и юга России.
   
Тревога за состояние дел в казачестве привела на круг представителей казачьих общественных организаций Центральной России, Санкт-Петербурга. Работа над «воззванием к президенту» продолжалась до сегодняшнего дня. Подписи под обращением поставили около 70 атаманов, в том числе атаманы вольных казачьих войск: Астраханского – Александр Степанов, Донского – Михаил Горбунов, Кубанского – Анатолий Дроздов и атаман Союза казаков России и зарубежья Владимир Податев.
По мнению атаманов, власти допустили появление в России замкнутых этнических анклавов со своей неформальной юрисдикцией, живущих вне единого правового и культурного поля страны, жители которых с вызовом игнорируют принятые в РФ нормы, законы и правила. В качестве примеров названы Ингушетия и Чечня, которые, по мнению атаманов, «живут по законам гор».
«В «Стратегии национальной политики России до 2025 года», утвержденной 19 декабря 2012 года указом президента РФ, русский народ назван системообразующим. То есть по скрытой иронии ее авторов русские образуют систему, при которой вымирают почти по миллиону в год от безденежья, алкоголизма и наркомании. Поэтому для России прописана «стратегия замещающей миграции», – рассуждают атаманы. – Но один из авторов этого государственного документа, новый глава Дагестана Рамазан Абдулатипов не торопится завозить таджиков в республику для подъема экономики. Знает, что в республике это будет его политическая смерть».
Кроме того, казаки критикуют реализацию «Стратегии социально-экономического развития Северного Кавказа до 2025 года». «Ни один из ее пунктов по поддержке русского населения в регионе не выполнен, а слово «казак» в ней просто отсутствует, – говорится в обращении. – Своими пустыми обещаниями русским и казакам полномочный представитель президента в СКФО Александр Хлопонин заставил всех глубоко задуматься. Может, уход русских, казаков и других славян из региона и есть стратегическая цель его деятельности?» Атаманы уверены, что «московская патриотическая риторика не заменит Кавказу реальных дотаций и, как только они иссякнут, исчезнет и лояльность глав республик». «Это хорошо знаем мы, казаки, изучившие Ваш нынешний кавказский электорат за столетия совместного проживания в регионе», – подчеркивается в документе.
Казаки также выразили обеспокоенность ситуацией в войске. Они считают, что новая повестка дня для казаков на федеральном уровне так и не выработана, что подтверждается расколом в Терском казачьем войске, которое понесло самые большие потери за последние 20 лет. Нового атамана Терского казачьего войска Сергея Клименко, которого президент утвердил своим указом в декабре 2012 года, обвинили в конфронтации с аппаратом Александра Хлопонина, утверждают казаки. Произошло это после того, как атаман высказал на сходе в Лермонтове (Ставропольский край) тревогу по поводу отсутствия реальной поддержки казаков со стороны руководства СКФО.
Как писала «НГ» (см. номер от 13.06.13), на сходе для обеспечения жизнедеятельности Терского войска казаки просили выделить земли, расположенные на территории СКФО площадью не менее 100 тыс. га, наделить казаков квотами на ловлю морепродуктов в Каспийском море, а также передать в «оперативное управление» государственное унитарное предприятие «Кизлярский коньячный завод». Среди прочих требований казаков значится передача войсковому казачьему обществу в управление и обслуживание государственного пакета ОАО «Кавминкурортресурсы».
«Это Ваше право – назначать или снимать реестровых атаманов, но к тому, что было сказано Сергеем Клименко в обращении к Вам, мы, вольные родовые казаки юга России, относимся с пониманием и одобрением. Без собственной экономической базы казачество превратилось в объект политических манипуляций и не более», – пишут казаки.
Кроме того, казаки считают, что власть провоцирует конфликты, попустительствуя диаспорам, разрешая им строить мечети, которые иногда становятся «не только домами молитвы, но и экстремистскими гнездами, где культивируется ненависть к «неверным». В пример приводятся ситуации в Кисловодске, Пятигорске и скандал по поводу планов строительства мечети в Орле.
«Пока не будут созданы условия для организации местного казачьего самоуправления в местах исторического проживания казаков, попытки превратить через государственный реестр казаков в придаток полиции, народных гуляний или ограничить участием в охранных структурах обречены на провал, – отмечают атаманы вольных казаков. – Нынешние реестровые атаманы вместо организации такого самоуправления занимаются самоуправством на «прихватизированной» казачьей земле, «служа» не отечеству, а своему карману. На этом фоне обещание полпреда в СКФО Александра Хлопонина выделить терским казакам 70 тысяч гектаров земли так и осталось политической трескотней».
Атаманы пишут, что «русские, казаки и другие славяне юга России» уже обращались к президенту 20 апреля 2012 года, но получили всего лишь ответ из Департамента по внутренней политике администрации президента, что документ принят к сведению. «Не на такую отписку мы рассчитывали. Но, видимо, судьба русского и казачьего населения Северного Кавказа, да и всех русских, мало волнует Вашу администрацию и всю российскую власть, – говорится в обращении к Владимиру Путину. – Только как Вы и Ваш аппарат без нас, русских, казаков, надеетесь сохранить целостность России на ее южных рубежах, и не только? Ведь на Олимпиаде 2014 года история России не закончится, а лояльность кавказских коррумпированных элит исчезнет, когда иссякнут отправляемые им деньги, собираемые с 80% русского населения страны».    
Ростов-на-Дону

пʼятниця, 15 листопада 2013 р.

"Російський історичний атлас" про етнографічні межі України та Білорусі в сер. 20-х рр. ХХ ст.


1926 року в "Державному видавництві" вийшов "Русский исторический атлас" під редакцією К.В. Кудряшова. Цікава інформація міститься у карті 7 таблиці 1, де показаний тодішній поділ на східнослов'янські мови. Досить вірно показані білоруські етнографічні межі - Смоленщина вся віднесена до білоруського мовного ареалу. А от українські землі вказані доволі неточно: якщо Берестейщину вказали досить вірно, то Закерзоння нанесене доволі схематично; вся Бесарабія, яка, в більшості, була україномовною - також показана українською; схематично, і далеко не всі терени, але показана українською Кубань та Ставропілля. Донські ж землі та північна Слобожанщина показані обрізано. Зовсім не показана українська Брянщина та Стародущина.
Вочевидь, в атласі відобразили політику "коренізації" за якимись офіційними картами країни совєтів.

Foundation Ivan Sirko/ФОНД СІРКА: До Всеукраїнського збору активістів «Джура – 2014:...

Foundation Ivan Sirko/ФОНД СІРКА: До Всеукраїнського збору активістів «Джура – 2014:...: " Сокіл - Джура торує шлях на Хортицю"         Наприкінці вересня представники Головного штабу гри «Джура» А.Грива, Т.Рондз...

Відкритий світу 2013-11-08 - Анна Ярославна - королева Франції. Що знают...

понеділок, 11 листопада 2013 р.

СКіФИ БУЛИ БІЛЯВИМИ

ГОТИ, АРІЇ, ГУНИ, СКІФИ ТА ІНШІ ПРЕДКИ : СКіФИ БУЛИ БІЛЯВИМИ: Скит із Монгольського Алтаю та його рідня 03.07.2013 - 13:04І Дослідження скіфських мумій тривають і можуть пролити світло на багато пи...

вівторок, 5 листопада 2013 р.

"САМАРСЬКА ПОКРОВА" У СІЧЕСЛАВІ

У Дніпропетровську козацьким святом під відкритим небом відзначили Покрову (ФОТО),ru18:3012.10.2013,enВсеукраїнський фольклорно-етнічний патріотичний фестиваль "Самарська Покрова - 2013" відбувся в с. Всеукраїнський фольклорно-етнічний патріотичний фестиваль "Самарська Покрова - 2013" відбувся в с.  Шевченка Самарского района м. Днепропетровска.  На фестиваль з'їхалися козаки не тільки з Дніпропетровська, а й з Полтави, Вінниці та Криму. 
 Ru,ru

 Незважаючи на те, що на вулиці досить прохолодно, хористи співали в національних костюмах, накинувши зверху лише легку накидку.Крім пісень були і виступи "Школи Сірка", чиї учні та вчителі продемонстрували мистецтво бойового гопака. Також козаки показали вміння "махати шаблями і батогами". Видовище захоплююче, особливо під відмінний музичний супроводі (пісні Тартак, ТНМК та інших українських груп). А щоб діти і дорослі не нудьгували, після виступу гості фестивалю могли взяти участь у спортивних іграх.
Також усім гостям даного заходу показали кінне виступ у в

Літній козацький табір, як приклад для наслідування

Літній відпочинок для хлопчиків,ru

Дитячий табір "Козацька Фортеця" для хлопчиків,ru
 
 
Запрошуємо хлопців віком 7-15 років весело провести літні канікули і стати учасником неймовірних пригод у справжньому козацькому таборі. У «Козацькій Фортеці» Ви навчитеся їздити верхи як справжній козак, стріляти з лука і рушниці, управляти справжнім козацьким човном, маскуватися як козаки- розвідники, знайдете безліч друзів і отримаєте масу вражень на весь рік. Як відомо, в давнину жінка виховувала сина до 3 років, далі ж їм займалися чоловіки роду або наймані вчителі, які давали дитині справжнє чоловіче виховання. У 7 років хлопчика вперше урочисто садовили на коня, показували вправи з дерев'яною шаблею, привчали бути сильним і сміливим. До 14 років юнак, під керівництвом досвідчених мудрих воїнів, повністю усвідомлював своє чоловіче призначення ... У Дитячому таборі «Козацька Фортеця» хлопців виховують викладачі "Козацької Ліцарської Школи" - справжні козаки. Завдяки ретельно підготовленої програмі, що поєднує цікаві ігри та забави з козацьким вихованням, хлопці протягом літнього відпочинку розвивають у собі спритність, силу волі, самостійність, що сприяє формуванню справжніх чоловічих рис. Програма літнього табору для хлопчиків включає такі заняття: субота, 2 листопада 2013 р.

ВЕЛИКІ МОГОЛИ РОСІЇ ТА АРІЇ УКРАЇНИ - РІЗНІ НАРОД...

Погляд з козацького краю(Дніпро).: ВЕЛИКІ МОГОЛИ РОСІЇ ТА АРІЇ УКРАЇНИ - РІЗНІ НАРОД...: світлину  від  Platonov Konstantin . МОНГОЛЫ- Финоугорские народы (сейчас это россияне) расселились от Финляндии и Московии...

Я ВОЮВАВ ЗА УКРАЇНУ А НЕ ПОЛЬЩУ !

світлину від Ян Любич.
"
Я воював за Україну, а не Польщу!" Про генерала Марка Безручка 130 років тому на Запоріжжі народився генерал Армії УНР, який урятував Польщу від більшовизму. У 1938-му Безручка нагородили найвищим польським орденом "Vіrtutі Міlіtarі", проте українець відмовився його прийняти. Безручко Марко Данилович генерал-хорунжий Армії УНР. (31 жовтня 1883, м. Токмак, Запорізька область — 10 лютого 1944, м. Варшава, Польща) На службі Україні З 8 травня 1918 — помічник, а з 15 грудня 1918 начальник оперативного відділу Головного управління Генерального штабу Армії Української Держави. З 12 березня 1919 — начальник штабу Окремої Запорізької бригади ім. Симона Петлюри Дієвої армії УНР. З 26 квітня 1919 — начальник штабу Корпусу Січових Стрільців (командир Євген Коновалець), член Стрілецької Ради. 7 грудня 1919 був інтернований польською владою. З січня 1920 — організатор, і з 8 лютого 1920 — командир 6-ї Січової дивізії Армії УНР що формувалася з інтернованих українських військових у фортеці в Брест-Литовську. Після підписання Варшавського договору 1920 дивізії Марка Безручка і Олександра Удовиченка розпочали спільно з польською армією наступ на Київ під час польсько-радянської війни 1920. 7 травня 1920 дивізія Безручка в авангарді польсько-українських військ зайняла Київ. З серпня 1920 командував Середньою групою військ Армії УНР. Разом із начальником штабу 6-ї Січової дивізії полковником Всеволодом Змієнком очолював героїчну оборону міста Замостя 28 серпня — 2 вересня 1920 та вийшов переможцем тут у запеклих боях союзних польсько-українських військ (6-а січова стрілецька дивізія УНР і 31-й польський полк) проти першої кінної армії Будьонного. Середня група військ під його проводом вела восени контрнаступ проти більшовицьких військ, зайняла Поділля по лінії Шаргород—Бар—Літин. 5 жовтня 1920 йому присвоєно звання генерал-хорунжого. На еміграції Після виснажливих боїв, українські війська покинуті союзниками відступили 21 листопада 1920 року за ріку Збруч і були інтерновані Польщею. Перебував у таборі в Александруві Куявському та у Щипйорні під Калішем. З 23 травня по 5 серпня 1921 року керував військовим міністерством уряду Української Народної Республіки за кордоном (в екзилі), член Вищої Військової Ради УНР. Пішов з посади «за власним бажанням» на знак протесту у «справі генерала Базильського». З 1927 р. був членом засекреченого 29 особового українського Генерального штабу міністра військових справ ДЦ УНР в екзилі генерала Володимира Сальського. Працював у Варшаві в польському військовому картографічному інституті. Був головою Українського клубу. З листопада 1940 року, після смерті генерала В. Сальського, зайняв його пост міністра екзильного уряду. В 1931-35 роках — голова Українського воєнно-історичного товариства у Варшаві. Був редактором та видавцем військово-історичного мемуарного збірника «За Державу». Автор книги «Українські Січові Стрільці на службі Батьківщині». Марко Безручко похований у православній частині міського цвинтаря «Воля»у Варшаві по­руч із могилою свого друга генерала Всеволода Змієнка. Тут же поховано близько сотні видатних полководців та державних діячів УНР. http://www.istpravda.com.ua/articles/2013/10/31/138902/

Чуб козацький

крапля історії
Чому запорізькі козаки носили довгі чуби? Чуб запорізького козака, або як говорили необізнані люди на нього, або навмисно. аби принизити, оселедець - це не просто елемент козацького способу, це ще й ціла легенда. По-перше, потрібно відзначити, що лише зрілі козаки, які вже встигли, що називається, понюхати пороху, мали право на довгий чуб. Така зачіска була під забороною для молодих воїнів. Це не говорить про будь ієрархії, а показує, що досвідчені козаки за час проведених битв встигли «заробити» стільки гріхів перед Богом, що ніякими молитвами їх вже не замолити. Будь запорізький козак був упевнений в тому, що численні гріхи після смерті обіцяють йому лише одне - «горіти в пеклі». У цьому зв'язку потрібно було придумати якесь рішення, здатне пом'якшити козацьку долю. Вихід був знайдений. Він полягав у наступному: козак не даремно відрощував собі чуб - саме за нього змилостивившись Господь таки витягне козака з пекельного полум'я. При цьому досвідчений козак мав носити оселедець так, щоб той спадав на ліву сторону. Це було потрібно для того, щоб волосся скидало нечисту силу, яка, нібито, сиділа у козака на лівому плечі і намагалася штовхнути того на безбожництво. Чуб був відмітною ознакою справжнього козака, який не забув про віру і усвідомив всі свої неправедні вчинки. Саме тому, у полонених запорожців турки часто відрубували довгі чуби, щоб їх віра похитнулася, і порятунку з пекла можна було не чекати.